מחשבון הלוואה

לפרק זמן של
אני מעוניין ללוות
+ -
1,000 50,000
אצלנו אין "אותיות קטנות" או עמלת פרעון מוקדם!
*הריבית והתנאים יותאמו לארגונך
%
%

איך יראו ההחזרים שלי?

בהלוואה של 50,000 ל - 3 שנים. בריבית שנתית % (ללווה בדירוג A):

ההחזר החודשי יעמוד על , ובסוף התקופה ההחזר הכולל יהיה מתוכו סך הריבית
הריבית הצפויה (% עלות שנתית אפקטיבית).

לחשבון הלווה יועבר סכום של לאחר ניכוי עמלת הקמה חד פעמית בגובה.