היתר עסקא

היתר עסקא

ההלוואות הממומנות באמצעות Tarya כפופות להיתרי עסקא שתוכנם מפורט להלן:
קישור לצפיה ב"היתר עסקא"