מערכת החיתום הדיגיטלית

מערכת החיתום הדיגיטלית

מערכת החיתום הדיגיטלית מבוססת על מערכת דירוג האשראי של הבנקים. הבנקים בודקים את מצב הלקוח שמבקשת הלוואה, אם היו איתו בעיות בעבר כגון הוצאות לפועל, צ'קים שחזרו, חובות וכדומה, ובאמצעות המידע הזה קובעת את רמת הסיכון של מבקש ההלוואה. לווה בסיכון נמוך יקבל הלוואה בריבית נמוכה יחסית ולווה בסיכון גבוה יקבל הלוואה בריבית גבוהה מאוד או שלא יאשרו לו קבלת הלוואה בכלל.

טריא בדומה לכל גופי ה- P2P בעולם וגם בישראל, העתיקה את תהליך החיתום הבנקאי לדיגיטל, שכללה אותו והפכה אותו ליעיל ומהיר יותר.

הייחודיות של טריא טמונה בשכבת חיתום נוספת. מעל החיתום הבנקאי המסורתי שטריא מיישמת קיימת שכבה נוספת של חיתום דיגיטלי. חיתום דיגיטלי שמתבסס על פיתוחים ייחודיים ברמה בינלאומית השייכים לטריא ומאפשרים לה גמישות ויישום חזון רחב וגדול.

החיתום הדיגיטלי מתרחש באופן אוטומטי ומאחורי הקלעים ובמסגרתו טריא מייצרת פרופיל אישיותי עמוק של מבקש ההלוואה ואת פוטנציאל ההחזר שלו. החיתום הדיגיטלי מתבסס על איסוף מידע מעשרות מקורות מידע שונים ומנתח מאות פרמטרים שונים ובאמצעות עיבוד מתוחכם מייצרים לטריא פרופיל סיכון מדויק וחדשני וברמה בינלאומית של מבקשי ההלוואה.

מכיוון שטריא חרדה לפרטיותם של המלווים והלווים שלה כאחד, הפרופיל והמידע שנאסף במסגרת תהליך החיתום הדיגיטלי נשאב למאגרים סטטיסטיים שגם במקרה פריצה אינם יכולים ללמד דבר על אדם ספציפי ואינם כוללים שום מידע אישי לגביו.

באמצעות החיתום הדיגיטלי מאפשרת טריא לתת הלוואות לאנשים רציניים שלא היו מקבלים הלוואה בתנאים טובים בשום מקום אחר ומאפשרת מהצד השני למלווים להפחית את הסיכון שלהם בצורה הדרמטית ביותר בין כל אלטרנטיבת השקעות סולידית אחרת שיש.