עמלות וריביות

עמלות וריביות

לקיחת הלוואה בשקיפות מוחלטת - ללא "אותיות קטנות" וללא הפתעות

כפלטפורמה חכמה וחברתית, המערכת של TARYA מאפשרת לך להבין באופן קל ופשוט את העלות של ההלוואה ואת העלויות שבניהול תיק השקעות על ידי משקיע/מלווה.


עמלה שמשלם לווה

העמלה היחידה שלווה חייב לשלם  לTARYA היא עמלת הקמה אשר נגבית רק אם וכאשר ההלוואה מומנה. עמלת ההקמה נגבית מסכום ההלוואה.
אין עמלה על פרעון מוקדם.
פירוט העמלות מופיע בהמשך יחד עם פירוט הריביות.
 

ריבית שמשלם לווה בגין ההלוואה

הריבית על ההלוואה נקבעת על פי דירוג האשראי של הלווה. דירוג האשראי  נקבע על בסיס אלגוריתם ייחודי ובמודל מתמטי מתוחכם ולומד שמטרתו לזהות את הסיכון הגלום בהלוואה.
המנגנון מושפע, בין היתר מהאלמנטים הבאים: מטרת ההלוואה, גובה סכום ההלוואה, משך ההלוואה, נתונים אישיים של הלווה ויכולת ההחזר שלו, התנהגות והסטוריה של הלווה במערכת, שייכות הלווה לארגונים. ככל שמאפייני הלווה טובים יותר, כך קטן סיכון האשראי והריבית יכולה להיות נמוכה יותר.

ככל שהדירוג הניתן גבוה יותר (AA) משמעות הדבר כי הסיכון שהלווה יפגר או יכנס להליכי חדלות פרעון קטנה, ולכן הריבית להלוואה תהיה נמוכה יותר. דירוג נמוך (BB) משמעותו ריבית גבוהה בגלל הסיכון הגבוה יותר לאי תשלום.

הריבית הינה ריבית שנתית קבועה.

להלן פירוט הריביות ופירוט עמלות ההקמה לפי דירוג האשראי ותקופת ההלוואה*:

ריבית שנתית קבועה


הלוואה לשנה

הלוואה לשנתיים

הלוואה ל-3 שנים

הלוואה ל-4 שנים

הלוואה ל-5 שנים

 AA 
 דירוג

4%

4.4%

4.4%

4.9%

4.9%

  A    דירוג

4.5%

5%

5%

5.5%

5.5%

 AB
 דירוג

5.5%

6.1%

6.1%

7.5%

7.5%

 BB 
 דירוג

8.7%

9.5%

9.5%

10.3%

10.3%


* הטבלה הנ"ל מייצגת ריביות להלוואות ללא בטוחות עד 5 שנים. לטריא מסלול ייעודי להלוואות עם בטוחות רכב, נדל"ן ועוד. בהלוואות אלה ייתכנו שינויים הן במשך ההלוואה והן בריבית בהתאם לבטוחה ולגובה ההלוואה

עמלת הקמה (חד-פעמית)


הלוואה לשנה

הלוואה לשנתיים

הלוואה ל-3 שנים

הלוואה ל-4 שנים

הלוואה ל-5 שנים

 AA 
 דירוג
0.9% 1.75% 2.6% 3.5% 4.4%
  A    דירוג
1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
 AB
 דירוג
1.3% 2.55% 3.8% 4.65% 5.5%
 BB 
 דירוג
1.9% 3.7% 5.5% 5.5% 5.5%

* עמלת הקמה חד פעמית - הינה העמלה היחידה המושלמת ע"י הלווה (למעט מצב של פיגור בתשלומים). עמלה זו משולמת ל - TARYA רק אם וכאשר ההלוואה  מומנה. סכום העמלה ינוכה מסכום ההלוואה המועברת ללווה.

דוגמאות

לדוגמא לווה בדירוג אשראי A מבקש הלוואה של 10,000 ₪ למשך 3 שנים. הריבית השנתית עבור הלוואה זו -  5%. בפתיחה תגבה TARYA עמלת הקמה של 300 ₪, ובפועל יועברו ללווה 9,700 ₪. במהלך התקופה ישלם הלווה 36 תשלומים של 299.71 ₪ בעלות שנתית אפקטיבית של 5.12% - סה"כ יוחזרו 10,789.52 ₪.

דוגמא נוספת - לווה בדירוג אשראי A מבקש הלוואה בגובה 25,000 ₪ למשך 5 שנים הריבית השנתית עבור הלוואה זו - 5.5%. בפתיחה תגבה TARYA עמלת הקמה של 1,250 ₪, ובפועל יועברו ללווה 23,750 ₪. במהלך התקופה ישלם הלווה 60 תשלומים של 477.53 ₪ בעלות שנתית אפקטיבית של 5.56% - סה"כ יוחזרו 28,651.74 ₪.


עמלות נוספות

במקרה של איחור בתשלום החודשי מעבר ל-7 ימים הלווה יחוייב בעמלות ובפיצוי מוסכם בהתאם למשך זמן הפיגור. פירוט נוסף  לגבי העמלות בקישור זה.


עמלה שמשלם מלווה

משקיע העושה שימוש במערכת טריא אינו צריך לחשוש מעלויות נסתרות. כל הלוואה במערכת מדורגת לפי סיכון הלווה, ובהתאם נקבעת ריבית ההלוואה. ככל שהסיכון גבוה יותר, כך הריבית עבור ההלוואה גבוהה יותר, בצורה זו הריבית מגלמת את סיכון אי ההחזר הצפוי ע"פ דירוג האשראי שנקבע ללווה, כפי שתואר בטבלת הריביות.
עמלת המלווה – עד 0.5% משווי התיק בשנה.

סכום השתתפות בהלוואה (השקעה בהלוואה בודדת) - החל מ - 50 ש"ח.

עמלה בגין SAFE-200

במערכת טריא כלל המלווים נהנים מהשירות SAFE-200 ללא תשלום.

עמלה בגין SAFE-500

מלווה אשר הצטרף לקרן הגנה SAFE-500 ישלם עמלה כפי שיפורט בהמשך. הצטרפות לקרן הגנה SAFE-500 הינה על פי בחירה של המלווה.  
מובהר שמלווה אשר בהעדפות ההשקעה בחר בפרופיל שמרן מצורף באופן אוטומטי ל SAFE-500. ניתן לבטל את ההצטרפות ל SAFE-500 בכל עת. לצורך הביטול יש להקיש כאן.

פירוט העמלות שמלווה משלם במקרה של הצטרפות ל SAFE-500 הוא:


עד 12 חודשים

עד 24 חודשים

עד 36 חודשים

עד 48 חודשים

עד 240 חודשים

 AA   דירוג

0%

0%

0%

0.2%

0.2%

  A    דירוג

0.3%

0.4%

0.45%

0.55%

0.55%

 AB    דירוג

0.65%

0.7%

0.75%

0.8%

0.8%

 BB   דירוג

0.8%

0.9%

1%

1.1%

1.1%